Kontakt


Besökskontor

Lion Home är primärt verksamt i ytterkant till storstäder med fler än 100 000 invånare, företrädesvis i södra Sverige. 

  • Linköping - Besökskontor

    Norrby Storgård 2,  585 95  Linköping
  • Göteborg- Besökskontor

    Stora Åvägen 21,  436 34  Askim 
  • Nybro - Fabrik

    Emmabodavägen 9,  382 45  Nybro

Kontakt

Kundtjänst hjälper dig komma i kontakt med rätt person. 
Medarbetare har epost förnamn.efternamn@lionhome.se
Namn Mobiltelefon E-post
Ärende
Matcha offert på hus
Rita eget hus
Husmodeller - Hjälp mig välja
Jag söker tomtmark att bygga hus på
Jag är markägare och vill prata markfrågor
Plus-energi-hus och teknik - Vill veta mer
Totalentreprenad - Vill veta mer
Kommun - Pågående bygglovsärenden
Övrigt
Meddelande Skicka in