Investor relationsInvestor relations

Lion Home säljer hus och tomter till slutkunder. Kärnan i vår verksamhet syftar dock till att bygga upp ett eget långsiktigt fastighetsbestånd där vi hyr ut hus till konsumenter och utvecklar både områden och erbjudandet till kund.

Lion Home utvecklar områden och stadsdelar med underhållsfriare energieffektiva hus av en teknik som får ner kostnaden för färdigställande, minskar framtida driftskostnader och är en game changer för miljön.

När andra har visioner för att gå över till grön cement väljer Lion Home helt cementfria grunder (en skillnad på ca 1/15 000 avseende m2 grund). När nybyggda småhus ofta har energiklass C bygger Lion Home hus som ofta med råge uppfyller energiklass A (internt kallar vi dem för A++).

På Lion Home tror vi att en bra affärsmodell är viktigare än att människor arbetar hårdare än andra. Därför kartlade vi fastighetsbranschens problem och fann en lösning på varje del före det att vi formulerade vår egen väg framåt. Vi tittade på hur kommuner arbetar, vad markägare brottas med, bankers finansieringskrav, riskhantering och åtskilligt mer.

Exempelvis tycker vi inte att ett bolag som vill växa skall behöva förhålla sig till ledtider för detaljplaner (vilka kan ta upp mot 10 års tid att få igenom) även om detaljplaner givetvis är något att förhålla sig till i fastighetsbranschen.

Vi tycker också att hyreslagstiftningen är omodern och hindrar kunder från att erhålla den service de förväntar sig. Därför behövde vi finna en lösning som gör alla parter nöjda samtidigt som vi kan skapa en boendeform värd 2030-talet.

Vi ser oss lite som den aktör som gör det som något annat företag borde gjort för länge sedan. Branschen har präglats av aktörer som önskat göra sin egen liten nisch av marknaden och ägna sig åt det som varit mest lönsamt. Lion Home vänder på steken och gör det som är bäst för hyresgästen och kavlar upp ärmarna och åtgärdar det som måste lösas för att lyckas med bibehållen lönsamhet.

Idag är vi en liten långsiktig aktör. Vi tror att om du lär känna oss kanske du önskar samverka för att bidra till att vi blir en stor aktör, helt i enlighet med vår tillväxtplan. Nedan finns kortfattad information om vad vi verkar mot och försöker leva upp till över tid. 

Mot sekretessavtal kan aktör vi anser behöriga få ta del av vår strategiplan.


Affärsidé

Vi har ställt oss följande fråga:

Varför ska ett par behöva spara 5 000 kr i månaden i 8 års tid… ?
…för att ha råd med kontantinsatsen till ett mediokert hus… ?
…och sedan få råd att leva den lite större husdrömmen först 20 år senare när barnen flyttat ut?

Lion Home tror att människor vill leva hela husdrömmen nu, inte vänta nästan 30 år…


Affärsmässig positionering - Hyr ut husdrömmen

 • Vi har tagit fighten med att skapa hög lönsamhet i att bygga och hyra ut småhus

 • Lion Home omdefinierar syn på hyresrätten till att bli det lyxiga bekväma alternativet


Var är vi på väg?

Sveriges största fastighetsbolag inom 10 år … mätt i antalet hus


Vad lockar kunder?

Sveriges mest attraktiva boendemiljöer


Ekonomiska visionen

Sveriges lönsammaste uthyrare av småhus


Strategin för att lyckas

Sveriges mest disruptiva fastighetsbolag


Önskat varumärke på sikt

Sveriges mest attraktiva småhusboende


Måtto

Våra livskvalitetsytor ska vara så attraktiva att en ambassadör ska kunna tänka sig att ha mindre mottagningar hemma


Det kommunala perspektivet

Lion Home är aktören som möjliggör att kommunernas bostadsförsörjningsplaner lever upp till sina visioner för landsbygden, aktören som underlättar klassresor och förser befolkningen med fler typer av boendealternativ.

Lion Home är också aktören som bygger mer miljövänligt, skapar ängsmark och gör att fler hyresgäster medverkar till både biologisk mångfald och produktion av livsmedel.

Lion Home är också aktören som fokuserar på gemensamma resurser och gemensamhetsmiljöer som gör att fler kan välja att bo mindre men ha tillgång till det större livet med service nära inpå boendet i en sådan omfattning att det minskar behovet arbetspendling.


Verksamhetsstyrning

Lion Home arbetar enligt traditionellt balanced score card där företaget delat in tillväxtplanen i olika faser där fler affärsområden lanseras framöver när önskade delmål uppnåtts. Bland viktigaste interna nyckeltal är antal hus i förvaltning, antal byggrätter i pipe och kostnad för att anskaffa ny intäktsström. Varför investera i Lion Homes fastighetsutvecklingsprojekt?   

 • Få ägare i varje projekt där ett starkt personligt engagemang utgör grunden för en långsiktig strategi.

 • Sund finansiering

 • Attraktiv belåningsgrad

 • En tydlig strategi för att ha fler metoder och kanaler att driva intäkter än enbart från förvaltning

 • En tydlig strategi att kapa mellanhänder och värdeförädla fler delar av fastighetsutvecklingskedjan ger möjligheter till attraktiv avkastning i rådande marknadsklimat

 • En tydlig strategi på att minska underhåll och förvaltningsomkostnader

 • En egen nisch där vi mot våra primära målgrupper delvis slipper konkurrera med andra

 • Vi erbjuder investerare relativt riskfria lösningar där man kan välja att engagera sig kortsiktigt eller mot ökade incitament vara med långsiktigt
Investor relations kontakt

För frågor initiala rörande investeringar i bolag, fastighetsutvecklingsprojekt och finansiella frågor kontaktas Niclas Mårdfelt. Det gäller banker, markägare, riskkapital och topplånefinansiärer. 

 • +46-70-740 89 40

  (skicka sms med ditt meddelande om du inte fort kommer fram på telefon)
 • niclas.mardfelt@lionhome.se

Kontakt

Kundtjänst hjälper dig komma i kontakt med rätt person. 
Medarbetare har epost förnamn.efternamn@lionhome.se
Namn Mobiltelefon E-post
Ärende
Matcha offert på hus
Rita eget hus
Husmodeller - Hjälp mig välja
Jag söker tomtmark att bygga hus på
Jag är markägare och vill prata markfrågor
Plus-energi-hus och teknik - Vill veta mer
Totalentreprenad - Vill veta mer
Kommun - Pågående bygglovsärenden
Övrigt
Meddelande Skicka in